Genel Bilgiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 29 Nisan 2004 yılında kurulmuş, Güzel sanatlar alanında çok sayıda sanatçı yetiştirmiş olan Trabzon’un Akcaabat ilçe merkezindeki fakülte binasıyla eğitim faaliyetine başlamıştır.

Fakültemiz sanat ve tasarım odaklı, multi disipliner yapıda, tasarım, sanat ve teknolojideki gelişmeler ışığında Bauhaus temelli çağdaş sanat anlayışında yapılandırılmıştır. Geleneksel atölye yaklaşımının benimsendiği  fakülte bünyesinde Resim, Heykel ve Fotoğraf olmak üzere üç  bölüm bulunmaktadır. Resim bölümü 2009-2010  akademik yılında ilk öğrencilerini almış, Heykel ve Fotoğraf bölümlerine henüz öğrenci alınmamıştır.

Fakültemiz;18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile Trabzon Üniversitesine bağlanmıştır.

Başlangıcından bu yana giderek zenginleşen eğitim kadromuz  deneyimli ve alanında yetkin öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Fakültemiz bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.