Heykel Bölümü

KTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 02.01.2004 tarih ve 44 sayılı yazılarına istinaden Bakanlar Kurulunca 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30.maddesine göre 16.02.2004 tarihinde 2004/7209 sayılı kararı ile kurulmuş ve kuruluş kararı 29 Nisan 2004 tarih ve 25447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üniversitemizin 03.06.2005 tarih ve 196 sayılı Senato kararı ile Fakültemiz bünyesinde Resim, Heykel ve Fotoğraf Bölümlerinin açılması kararı alınmış ve ilgili karara istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.07.2005 tarih ve 815993 sayılı yazıları ile ilgili bölümler açılmıştır.

Ulu önder Atatürk’ün 10.yıl söylevindeki (29 Ekim 1933); “ Türk Milletinin tarihi bir vasfı da Güzel Sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Milletimizin güzel sanatlar sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür” ana vurguları ile sanat dünyasına alanında donanımlı, bilgi birikimine sahip; kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Fotoğraf Bölümünün akademik ve fiziki altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölüme, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci alınacaktır.