Komisyonlar ve Kurumlar

EĞİTİM VE STAJ KOMİSYONU
 
Komisyon Başkanı: Prof. Mansur CAFEROV
Üye: Öğr. Gör. Bilal YAZICI
Üye: Arş.Gör.Burcu ÖZYONAR ÇIRAK
Raportör: Arş. Gör. Adil KÜÇÜKOSMAN
 
GÖREVLERİ
1.         Bilgi paketlerinin güncellenmesi
2.         Ders içeriklerinin her yıl gözden geçirilmesi
3.         Oryantasyon programlarının düzenlenmesi
4.         Özel yetenek sınavlarının sorunsuz işletilmesi
5.         Mezuniyet törenlerinin programlanması ve düzenlenmesi
6.         Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
BURS VE ÖDÜL KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: : Prof .Yusif ALİZADE
Üye: Prof. Mansur CAFEROV
Üye: Doç.Mahir BAYRAMOĞLU
Raportör: Adil KÜÇÜKOSMAN
 
GÖREVLERİ
 
1.         Burs İhtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesi
2.         Teşvik ve ödüllendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi
3.         Burs kaynaklarının araştırılması
4.         Öğrencilere duyurulması
5.         Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE UYUM KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: Öğr.Gör. Bilal YAZICI
Üye: Arş.Gör. Dr. Yusuf Emre IŞIK
Üyer: Öğr.Gör. Sara FATHALİZADEHALEMDARİ
Üye:  Prof. Yusuf ALİZADE
Raportör: Arş. Gör. Yusuf Emre IŞIK
 
GÖREVLERİ
1.         Yatay Geçiş yapan öğrencilerin ders uyumlarının düzenlenmesi
2.         Özel öğrenci ders uyumlarının düzenlenmesi
3.         Senato kararlarına uygun olarak derslerin eşleştirilmesi
4.         Konu ile ilgili olarak Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
FARABİ KOMİSYONU:
 
Fakülte ve Bölüm Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZYONAR ÇIRAK
Üye: Öğr. Gör. Sara FATHALİDADEHALEMDARİ
Üye : Öğr.Gör. Bilal YAZICI
 
GÖREVLERİ
1.         Farabi programı kapsamında giden ve gelen öğrencilerin takibi
2.         Farabi programı kapsamında giden ve gelen öğrencilerle iletişim
3.         Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
 
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE ERASMUS-SOCRATES KOMİSYONU:
 
Fakülte Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi  İlkay Canan OKKALI
Bölüm Koordinatörü: Arş.Gör. Yusuf Emre IŞIK
Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEHALEMDARİ
 
GÖREVLERİ
1. ERASMUS-SOCRATES programı kapsamında giden ve gelen öğrencilerin işlemlerinin takibi
2.ERASMUS-SOCRATES programı kapsamında giden ve gelen öğrenciler ile iletişim
3.Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
 
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ VE KULÜPLERİ KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: Doç. Mahir BAYRAMOĞLU
Üye: : Arş.Gör.Dr. Burcu ÖZYONAR ÇIRAK
Üye: Arş. Gör. Yusuf Emre IŞIK
 
 
GÖREVLERİ
1.         Öğrencilere ilişkin teknik gezilerin programlanması ve düzenlenmesi
2.         Öğrencilere ilişkin seminer programlarının düzenlenmesi
3.         Öğrencilere ilişkin Çalıştay programlarının düzenlenmesi
4.         Öğrencilerin dönem içi çalışmalarına yönelik dönem sonu sergilerin düzenlenmesi
5.         İlçe, İl ve Bölgedeki sanatsal faaliyetlerin duyurulması
6.         Öğrencilerin sosyal iletişimlerini arttıracak etkinliklerin düzenlenmesi
7.         Konu ile ilgili Fakülte Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik eylemlerin
             gerçekleştirilmesi
8.         Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
FAKÜLTE SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: Prof.  Yusuf ALİZADE
Üye:Arş.Gör. Derya KILIÇ SARIKAYA
Üye: Arş.Gör. Fırat ÇAĞRI KIRMIZIGÜL
Üye:  Arş.Gör. Aykut ALP GÜREL
 
GÖREVLERİ
 
1.         Fakültenin tanıtımına yönelik çalışmaların yapılması
2.         Fakülte paydaşlarıyla (Mezun,aile,personel,resmi ve tüzel kurumlar,vb.) iletişimin
             güçlendirilmesi.
3.         Başka üniversitelerle ortak etkinliklerin programlanması
4.         Konu ile ilgili fakülte stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik eylemlerin
             gerçekleştirilmesi.
5.         Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
 
FAKÜLTE KİTAPLIK VE YAYIN KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: Doç. Mahir BAYRAMOĞLU
Üye: Arş.Gör. Fırat Çağrı KIRMIZIGÜL
Üye : Arş.Gör. Aykut ALP GÜREL
 
GÖREVLERİ
 
1.         Mevcut Fakülte kitaplığının zenginleştirilmesi
2.         Fakülteye yönelik kaynakların takip edilerek, Üniversite Merkez Kütüphanesine           alımının sağlanması
3.         Mevcut Fakülte kitaplığının veri tabanının oluşturulması
4.         Akademisyenlerin yayın yapma konusunda bilgilendirilmesi
5.         Konu ile ilgili Dekanlık tarafından verilen diğer işler
 
 
SANATSAL ESERLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: Doç. Mahir BAYRAMOGLU
Üye: Prof. Mansur CAFEROV
Üye: Prof. Yusuf ALİZADE
Üye: Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI
 
 
GÖREVLERİ
 
1.Sanat Eserlerinin orjinal olup olmadığının değerlendirilmesi
 
 
DİJİTAL ARŞİV KOMİSYONU:
 
Komisyon Başkanı: Rena YİMİNGJİANG
Üye: Öğr. Gör. Bilal YAZICI
Üye: Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEHALEMDARİ
Üye: Arş.  Gör. Yusuf Emre IŞIK
Üye : Arş.Gör. Derya KILIÇ SARIKAYA
 
GÖREVLERİ
 
1. Bölüm Faaliyetlerinin çalışmalarının dijital ortamda arşivlenmesi.