Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Raif KALYONCU
 
DEKAN YARDIMCISI 
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI


FAKÜLTE SEKRETERİ
Azem Turgut ÖZER