Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU
 
DEKAN YARDIMCISI 
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI
FAKÜLTE SEKRETERİ
Azem Turgut ÖZER